Thẻ: Chung cư Giảng Võ

Grandeur Palace

Là sản phẩm đầu tư chiến lược của Văn Phú Invest trong năm 2019, Grandeur Place Giảng Võ là Tổ ...