Thẻ: Biệt thự Grandeur Palac

Tổ hợp căn hộ, biệt thự Grandeur Palace Giảng Võ

Grandeur Palace

Là sản phẩm đầu tư chiến lược của Văn Phú Invest trong năm 2019, Grandeur Place Giảng Võ là Tổ ...