Thẻ: The Diamond Point Phúc Đồng

The Diamond Point

The Diamond Point

Vài năm gần đây, diện mạo đô thị của phía Đông Hà Nội liên tục “thay da đổi thịt” với ...