Thẻ: Shophouse Golden Street Thái Nguyên

Shophouse Golden Street

Shophouse Golden Street

Golden Street là một trong những dự shophouse “Đẳng cấp và duy nhất” đang được xây dựng góp phần không ...