Thẻ: Phú Tân Bình Dương

Khu công nghiệp Phú Tân Bình Dương

Phú Tân Bình Dương

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phú Tân nằm trên khu đất có tổng diện tích 107 ha, gồm có ...