Thẻ: Khu đô thị Sudico Hòa Bình

Hòa Bình New City

Hòa Bình New City

Hòa Bình New City được thực hiện theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 18/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban ...