Thẻ: Hải Phòng

Moon Bay Residence

Moon Bay Residence

Thành phố Hải Phòng đã ra văn bản quyết định chủ trương đầu tư Số 2988/QĐ- UBND ngày 14/09/2022, và ...