Thẻ: FLC Tropical City Ha Long

FLC Tropical City Ha Long

FLC Tropical City Ha Long

Nằm trải rộng trên diện tích gần 88ha thuộc phường Cao Xanh – Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, tỉnh ...