Thẻ: 70 lô Bãi Dài

Đất nền 70 lô Bãi Dài - Hoà Lạc

70 lô Bãi Dài

Đất nền 70 lô Bãi Dài Hòa Lạc đang là một trong những mảnh đất vàng được nhiều nhà đầu ...