Thẻ: Shoptel Meyhomes Capital Phú Quốc

Meyhomes Capital Phú Quốc

Meyhomes Capital Phú Quốc

Nằm trong quỹ đất ở hữu hạn 6% được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Meyhomes Capital Phú ...