Thẻ: CT1 Vân Canh Tower

Chung cư THT Complex

THT Complex

Chung cư THT Complex là minh chứng tuyệt vời cho xu hướng “All in one” – tiểu đô thị khép ...